Regulamin

Regulamin serwisu Cs-Serwery.pl
Utworzono dnia: 1 grudzień 2018r.

§1. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Cs-Serwery.pl.
W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

§2. Definicje
Administrator – właściciel serwisu.
Serwis- strona internetowa.
Regulamin – niniejszy dokument określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu
Konto – nieodpłatne konto Użytkownika w ramach Serwisu.
Użytkownik - osoba posiadająca aktywne Konto w Serwisie.
Głos - ocena pozytywna wystawiona określonemu Serwerowi poprzez użytkownika.
Serwer - oprogramowanie umożliwiające wspólną grę innym osobom poprzez internet.
Usługa – odpłatna lub nieodpłatna usługa świadczona przez Serwis.
Skarbonka – wirtualne środki gromadzone w Serwisie.
Lista - uporządkowany zbiór Serwerów.

§3. Postanowienia ogólne
Użytkownik korzystając z Serwisu jednocześnie akceptuje regulamin.
Cs-Serwery.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania przyczyny.
Cs-Serwery.pl nie odpowiada za treści udostępnione przez użytkowników serwisu.
Wszelkie błędy w funkcjonowaniu serwisu należy zgłaszać administratorowi.
Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad netykiety oraz dobrych obyczajów.
Użytkownik może korzystać z Serwisu zarówno bez rejestracji w Serwisie jak i po jej wykonaniu.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego konta.
Użytkownik ma zakaz udostępniania hasła do swojego konta, tj. wynajmowania/sprzedawaniadanego konta osobom trzecim.

§4. Rejestracja
Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu pól formularza znajdującego się na stronie rejestracji Serwisu.
Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowała postanowienia Regulaminu.
Poprzez rejestracje w Serwisie, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
Założenie konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.
Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.


§5. Skarbonka i reklamacje
Sprzedawca: Dariusz Nowakowski
Wszystkie płatności są dokonywane tylko za pomocą SMS
W Serwisie istnieje techniczny środek płatniczy wPLN.
wPLN może zostać wykorzystane wyłącznie do opłacenia usług reklamy wewnątrz Serwisu.
Reklamacje, w tym zgłoszenia nieprawidłowości realizacji Usługi i uwagi dotyczące działania Serwisu i Panelu oraz Usług należy kierowaćna adres email: kontakt.cs.serwery@gmail.com z Adresu email podanego przy Rejestracji.
Administrator rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne Usługi w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
Reklamacje i uwagi dotyczące działania systemu płatności MicroSMS należy kierować do operatora systemu płatności za pomocąę̨ formularza: https://microsms.pl/customer/complaint/

§6. Lista serwerów
Każdy zarejestrowany Użytkownik może dodać swój Serwer do Listy.
Serwery na Liście układane są według Głosów.
Użytkownik może oddawać Głosy na dowolny Serwer.
Zabronione jest używanie programów wspomagających oddawanie Głosów.
Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji Głosów.
Użytkownik może oddać tylko jeden Głos dziennie.

§8. Usługi.
Użytkownik wyraża zgodę i zawiera umowę z Administratorem poprzez złożenie zamówienia w panelu. W formularzu zamówienia Serwera Użytkownik wybiera czas zawarcia umowy oraz określa dodatkowe parametry usługi takie jak: ilość slotów, adres ip itp.
Zamówienie opłacane za pomocą PayPal realizowane jest automatycznie w ciągu kilku minut. Resztę płatności realizujemy ręcznie! W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających realizację zamówień, Administrator zastrzega sobie prawo do realizacji usługi w ciągu 48 godzin od daty złożenia.


§9. Postanowienia dodatkowe
Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie lub Serwerze przez użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
Administrator może usunąć materiały umieszczone przez użytkownika w Serwisie/Serwerze, jeżeli w jakikolwiek sposób niespełniają lub naruszają obowiązujące prawo, regulamin, obyczaje i normy moralne, zasady uczciwej konkurencji oraz treści nieprawdziwych, bez uprzedzenia lub powiadomienia użytkownika.
Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania świadczonych Usług na rzecz Użytkownika bez zwrotów kosztów, jeżeli korzysta z nich w sposób nieodpowiedni lub naruszający Regulamin.


§10. Postanowienia końcowe.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie trwania działalności Serwisu. W takim przypadku dalsze korzystanie z Serwisu będzie tożsame z jego akceptacją, więc Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z najbardziej aktualną wersją Regulaminu.